Έλεγχος Ποιότητας Διανομής

 
Έλεγχος διανομής και Μεθοδολογία στην Δυναμική Promotion

Πρωτοβάθμιος έλεγχος :

Η Μεθοδολογία διανομής εντύπων που ακολουθούμε μας εξασφαλίζει την πρώτη μορφή ελέγχου αναφορικά με χρόνους και ποιότητα.

Δευτεροβάθμιος  έλεγχος :

Ο επόπτης κάθε ομάδας γνωρίζει τον απαιτούμενο χρόνο την ποσότητα εντύπων και τα όρια της περιοχής που θα κινηθεί, παρακολουθεί δε κάθε διανομέα ξεχωριστά ώστε να επέμβει άμεσα σε οποιαδήποτε παρέκκλιση . Ο χρόνος ανεφοδιασμού των διανομέων με έντυπα καταγράφεται.

Τριτοβάθμιος έλεγχος :

Από τα γραφεία μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη πραγματοποιούνται καθημερινοί έλεγχοι , αναφορικά με το Briefing, και την Μεθοδολογία,τόσο των δικών μας συνεργείων όσο και των Συνεργατών για ενιαία εικόνα διανομής .

Τηλεφωνικός έλεγχος :

Επιπλέον πραγματοποιούμε δειγματοληπτικούς ελέγχους σε περιοχές διανομής .

Δομή Διανομής

Καθημερινά

Πρόγραμμα διανομής με τηλέφωνα εποπτών και οριοθετημένους χάρτες διανομής

Άμεση ενημέρωση

σε οποιαδήποτε διακοπή ή αλλαγή του προγράμματος διανομής εντύπων , όπως καιρικές συνθήκες, βλάβη αυτοκινήτου κλπ.

Συνολική ενημέρωση

, για όλες τις περιοχές διανομής εντύπων, έως τις 10.00 πμ των πεπραγμένων της προηγούμενης ημέρας από τον Projekt manager Αναφορά για διανομή ανταγωνιστών, ή ιδιατερότητες διανομής κλπ .

Διευκόλυνση των πελατών μας σε οποιοδήποτε επιτόπιο έλεγχο

 

Η Δυναμική Promotion έχει ως Φιλοσοφία

την αμεσότητα, την αξιοπιστία , και την συνέπεια,
μέσα από τις διαδικασίες προγραμματισμού, ελέγχου και πιστοποίησης
αναπτύσσουμε μακροχρόνιες συνεργασίες εμπιστοσύνης

.
 

Καλέστε μας τώρα και ενημερωθείτε για τις
νέες μας προσφορές!


από Σταθερό ( χωρίς χρέωση )

801-11-98813


από Κινητό

697 590 3866