Контрол на качеството при разпространение на брошури 

 
 

Контрол и методи приложени на практика от Dynamiki Promotion

Първо ниво на контрол:

Методиката за разпространение на брошури, която следваме, осигурява първата форма на контрол - време и качество.

Второ ниво на контрол:

Ръководителят на всяка група знае времето, необходимия брой брошури и границите на всеки район, в които ще бъдат разпространени. Също така наблюдава всеки работник поотделно, за да се намесва директно  при всяко отклонение пт начертания план. Всеки път когато работникът взема брошури времето се отбелязва 

Трето ниво на контрол:

От нашите офиси в Атина и Солун извършваме проверки на място. Проверяваме собствените си екипи и тези на нашите партньори По този начин  поддържаме високо ниво на качество на разпространение в цяла Гърция.

Телефонно обаждане :

По телефона, ние също така често и произволно проверяваме в райони, в които е разпространението.
 
 

Начин на работа -структура

Ежедневно

Програма,изготвена за всеки ден ,с  името и телефонния номер на проверяващия съответния район

 

Незабавно уведомяване

Всяко прекъсване или промяна на програмата за разпространение, като метеорологични условия, повреда на превозното средство и др. ще Ви уведомим по телефона или ще Ви изпратим имейл.

Предаване на обща информация за всички градове и райони в които сме раздали брошури и др. от ръководителя на групата. Доклад, ако в същият район са раздавали  конкурентни фирми

Улесняване на нашите клиенти при всяка проверка на място

 
 

 Нашата философия

С бързи реакции, надеждност и последователност, чрез процедури за планиране и контрол, развиваме партньорства и изграждаме с доверие дългосрочни взаимоотношения с нашите клиенти.