Η Δυναμική Promotion συμμορφούμενη με (GDPR)

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 2016/679),δεσμευόμαστε να προστατεύουμε το απόρρητο των πελατών μας και προς τον σκοπό αυτό μεριμνούμε για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων μας.

Τι είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που μπορεί να αποδοθούν στο πρόσωπό σας. Αυτά περιλαμβάνουν για παράδειγμα πληροφορίες όπως ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, δραστηριότητα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τηλέφωνο  επικοινωνίας, ΑΦΜ, ΑΔΤ. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια κάθε επίσκεψης στην ιστοσελίδα μας, περαιτέρω δεδομένα συλλέγονται αυτόματα για τεχνικούς λόγους, όπως η διεύθυνση IP, την οποία διαθέτει ο πάροχος πρόσβασης στο διαδίκτυο στον υπολογιστή σας για τη σύνδεση με το διαδίκτυο ή πληροφορίες σχετικά με την ιστοσελίδα από την οποία επισκεφθήκατε την προσφορά μας ή σε σχέση με το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από εσάς (τεχνικές πληροφορίες). Κατά γενικό κανόνα, χρησιμοποιούμε τεχνικά στοιχεία μόνο στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο, για τεχνικούς λόγους, για τη λειτουργία και την προστασία της ιστοσελίδας μας ενάντια στις κακόβουλες επιθέσεις καθώς και για στατιστικούς σκοπούς.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία μεταφέρονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας μέσω του προγράμματος περιήγησής σας, ώστε να μπορούμε να αναγνωρίζουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας και να παρακολουθούμε τους επισκέπτες του ιστοτόπου μας. Με αυτόν τον τρόπο κατανοούμε καλύτερα ποιες υπηρεσίες μας παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον . Ένα cookie περιέχει  στοιχεία γεωγραφικά,  χρονικά, καθώς και πληροφορίες που θα μας επιτρέψουν να αναγνωρίσουμε τον υπολογιστή σας όταν περιηγείστε στον ιστότοπό μας.

Ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί Google Analytics,καθώς και Google Tag manager και στην ιστοσελίδα μας στο Facebook υπάρχει το Facebook Pixel ακολουθώντας πάντα σύννομες διαδικασίες.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης, δέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, ώστε να αποδέχεστε, να απορρίπτετε ή να διαγράφετε τα cookies. Η επιλογή “Βοήθεια” στη γραμμή εργαλείων των περισσότερων προγραμμάτων περιήγησης σάς εξηγεί πώς να αποτρέψετε το πρόγραμμα περιήγησής σας από το να αποδεχτεί νέα cookies, πώς να το ρυθμίσετε να σας ενημερώνει όταν λαμβάνετε ένα νέο cookie, ή πώς να απενεργοποιήσετε όλα τα cookies.

Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Η εταιρεία μας δύναται να συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας που θα έρθουν σε γνώση της μέσω των δικών τους ενεργειών όπως για παράδειγμα  την προσφορά για πρόταση συνεργασίας στην διανομή εντύπων , είτε μέσω αιτήσεων απασχόλησης (αποστολή βιογραφικών) με σκοπό την κάλυψη θέσεων εργασίας.

Η Γεώργας Κ Δάδιος Π ΕΕ  ζητάει και λαμβάνει από εσάς μόνο τα δεδομένα εκείνα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίον παρασχέθηκαν (ρητά) και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί, πάντα με την συναίνεση/συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους (άρθρο 6 ΓΚΠΔ), ανάλογα με την περίπτωση.

Επισημαίνουμε ότι η συγκατάθεσή σας στην περίπτωση που μας την παράσχετε, μπορεί να ανακληθεί ελευθέρα ανά πάσα στιγμή. Τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς θα τηρούνται/αποθηκεύονται από εμάς μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας έχετε γνωστοποίηση τα δεδομένα σας, καθώς και για όσο χρόνο επιβάλλεται ως υποχρέωση από τον νόμο και πάντα σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις. Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος θα προβούμε στην οριστική διαγραφή των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων.

Ακολουθούμε αυστηρές διαδικασίες ασφαλείας κατά την αποθήκευση και γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και για την προστασία τους από τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημία. Τα δεδομένα που μας παρέχετε online προστατεύονται με τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer – Ασφαλές Στρώμα Υποδοχών). Η τεχνολογία SSL αποτελεί τη βασική μέθοδο στον κλάδο κρυπτογράφησης προσωπικών πληροφοριών και στοιχείων, για την εξασφάλιση της ασφαλούς μεταφοράς τους στο διαδίκτυο.

Όλα τα στοιχεία που καταχωρείτε μεταβιβάζονται μέσω ασφαλούς σύνδεσης SSL σε μια αποκλειστική υποδομή δικτύου  και αποθηκεύονται σύμφωνα με τα Πρότυπα Ασφαλείας Δεδομένων.

Εάν κληθούμε να διαχειριστούμε λίστες προσωπικών δεδομένων πελάτη μας , ενδεχομένως  να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα αυτά,  σε αξιόπιστους τρίτους ώστε να πραγματοποιήσουμε, την συμφωνημένη μαζί σας, παροχή υπηρεσιών όπως διανομή διαφημιστικών ή πληροφοριακών εντύπων.

Παράδειγμα τέτοιας μορφής θα μπορούσε να είναι Αξιόπιστος τυπογράφος που θα εκτυπώσει αυτοκόλλητες ετικέτες για επιστολή πληροφοριακού υλικού.

Εναλλακτικά θα μπορούσε να είναι αξιόπιστος επαρχιακός συνεργάτης που θα πραγματοποιούσε διανομή εντύπων .

Απαιτούμε από όλα τα τρίτα μέρη να διαθέτουν τα κατάλληλα μέτρα τεχνικής κι επιχειρησιακής ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εάν επιθυμείτε κάποια περαιτέρω πληροφορία, θα πρέπει να αποστείλετε το αίτημά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dynamiki-promotion.gr ή να επικοινωνήσετε ταχυδρομικώς με τον ΥΠΔ κ. Κ. Γεώργα  στη διεύθυνση Γεώργας Κ Δάδιος Π. & Σια ΕΕ Μητροπολίτου Ευσταθίου 6 ΤΚ 543 52 Θεσσαλονίκη.

Σε εύλογο χρονικό διάστημα 1 μηνός θα έχετε την απάντηση μας.

Η Γεώργας Κ Δάδιος Π. & Σια ΕΕ διαθέτει Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Πολιτική, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από τη δημόσια εμφάνιση αυτών στον ιστότοπο  https://www.dianomi-fylladion.gr/privacy-policy/

Επιπλέον η wordpress ακολουθεί τα παρακάτω για την διασφάλιση της σύννομης  λειτουργίας του ιστότοπου :

Who we are

Our website address is: https://www.dianomi-fylladion.gr.

What personal data we collect and why we collect it

Σχόλια

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Πολυμέσα

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracing your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

Plugin: Smush

Note: Smush does not interact with end users on your website. The only input option Smush has is to a newsletter subscription for site admins only. If you would like to notify your users of this in your privacy policy, you can use the information below.

Smush sends images to the WPMU DEV servers to optimize them for web use. This includes the transfer of EXIF data. The EXIF data will either be stripped or returned as it is. It is not stored on the WPMU DEV servers.

Smush uses a third-party email service (Drip) to send informational emails to the site administrator. The administrator’s email address is sent to Drip and a cookie is set by the service. Only administrator information is collected by Drip.