Разпространение на брошури в Атина, столицата на Гърция

Атина, градът на възможностите, с 4 500 000 жители е най-големият на Балканския полуостров. Хората са готови да купуват или консумират вашите услуги и продукти. Тук ще намерите цялата информация, от която се нуждаете за успешна кампания  при разпространението на рекламни материали в Атина.
 • Изберете различните начини за разпространяване на брошури

(Пощенска кутия, Door to Door, фиксирани места и др.)

 • Научете как и защо сме 20 години водеща компания в разпространяването брошури,

научете Кои сме ние

колко нива на контрол имаме при разпространението на брошури

каква и колко голяма е нашата мрежа за разпространение

  Всичко това ще доведе до дългосрочно сътрудничество, с резултати, които със сигурност ще Ви впечатлят, ще потвърди, че Dynamiki Promotion предоставя най-добрите услуги за разпространение на реклмни материали . Ето тук са по-подробно описани  зоните за обслужване в Атина и Пирея
 

Общинските райони на Атина, където можем да разпространяваме реклмни материали

Logo-Δυναμικής-Promotion
διανομές-φυλλαδίων-Αθήνα-1-4
Атина е градът на възможностите, с 4 500 000 жители.

Информация за общинските райони на Атина

Информация за общинските райони на Атина  

 • 1-ви Общински район

    Синтагма, Омония, Монастираки / Syntagma, Omonoia, Monastiraki /

 • 2-ри  Общински район

  Неос Космос, Пакрати / Neos Kosmos, Pagkrati /

 • 3-ти Общински район

  Астероскопио, Петралона, Тисио / Asteroskopeio, Petralona, Thiseio /

 • 4-ти Общински район

  Колонос, Акадимиа Платонос, Вотанкос, Профитис Даниил, Сеполия / Kolonos, Akadimia Platonos, Votanikos, Profitis Daniil, Sepolia/

 • 5-ти Общински район

  Като Патисиа до Пробона /Kato Patissia -Probona/

 • 6-ти Общински район

  Агиос Пантелеймонас, Кипсели /Agios Panteleimonas, Kypseli /

 • 7-ми Общински район

  Амбелокипи, Еритрос Ставрос, Полигоно /  Ampelokipoi, Erythros Stavros, Polygono /

 

Общинските райони на Пирея, където можем да разпространяваме рекламни материали

Logo-Δυναμικής-Promotion
Διανομή-φυλλαδίων-Πειραιάς-30

Нашето пристанище

Дистрибуция на формуляри в Пирея

Дистрибуция на рекламни материали в Пирея

 • 1-ви Общински район:

  Пирайки, Хатзикириакио, Калиполи, Пигада, Идраика, Фреатида, Вриони / Peiraiki, Chatzikyriakeio, Kallipoli, Pigada, Ydraiika, Freattyda, Vryoni

 • 2-ри Общински район :

  Пасалимани (Зея), Трумба, Трпситеа, Център, Агора, Лемонадика, Гоува Вавоула, Кастела-Профитис Илиас, Микролимано/Pasalimani (Zea), Troumpa, Terpsithea, Kentro, Agora, Ilektrikos (Lemonadika), Gouva tou Vavoula, Kastela - Profitis Ilias, Mikrolimano

 • 3-ти Общински район:

  Нео Фалиро , Стадио Иринис и Филиас , Миртидиотиса / Neo Faliro, SEF, Myrtidiotissa

 • 4-ти  Общински район:

  Каминия, Аполонас , Палия Кокиния /Kaminia, Apollonas, Palaia Kokkinia

 • 5-ти  Общински район:

  Тамбурия, Маниатика,Агия София, Папастратио ,Агиос Дионисиос - Вурла,Копи / Tampouria, Maniatika, Agia Sofia, Papastrateio, Agios Dionysios - Vourla, Kopi

 

Общините на градския комплекс Атина-Пирея.