Разпространение на брошури в цяла Гърция чрез нашата мрежа

Разпространение на рекламни материали в цяла Гърция:

Разпространяваме брошури в цяла Гърция в продължение на 20 години.

Избрахме конкретни местни партньори, които да следват методите и начина на системата за организацция при разпространение на Dynamiki Promotion.

Тяхното местоположение осигурява на нашите клиенти добро познаване на особеностите на всеки регион.

Екипите за дистрибуция, като членове на местната общност, съобщават за стоките, офертите, събитията и услугите, които рекламират.

Ρазпространение на брошури в цяла Гърция – контрол:

Нашите партньори имат директен контрол от сужителите ни в Dynamiki Promotion. Отклонението от качеството на дистрибуцията засяга цялостното сътрудничество с Dynamiki Promotion.n>

Нашите партньори знаят, че ще получат полеви одити от нашите офиси в Солун и Атина, както и  телефонни одити.

Всички данни за разпространение от цяла Гърция се събират от Оперативния мениджър и той информира ежедневно клиента (електронна поща).

Нашите клиенти са фокусирани върху промотиране на бизнеса си, а не върху проблеми с разпространението на рекламните материали .

 
 
 

Области за разпространение на брошури